Tutorial: Joomla!-website meertalig maken

In deze tutorial gaan we een Joomla!-website meertalig maken. Het uitgangspunt is een reeds bestaande website in Joomla! 3.3.x, waar tijdens de initiële installatie de meertalige functionaliteit niet is geïnstalleerd. We gaan dus achteraf deze functionaliteit toevoegen en de website meertalig maken met Engels en Nederlands.

Uitgangspunt: schone Joomla!-installatie met standaardtemplate Protostar

In deze tutorial gaan we werken met een schone Joomla!-installatie en met de standaardtemplate Protostar. Er zijn bij aanvang geen extra onderdelen toegevoegd of verwijderd.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Stap 1: Controle van de geïnstalleerde talen

We beginnen met de controle welke talen al geïnstalleerd zijn. Omdat we met een schone Joomla!-installatie werken is alleen de Engelse taal geïnstalleerd. Er is een grote kans dat er bij jou al meerdere talen in je website geïnstalleerd zijn. Mocht dat niet zo zijn, volg dan deze eerste stappen.

Log in op de beheeromgeving van je website.
Ga in de menubalk naar 'Extensions > Language(s)' ('Extensies > Taalbeheer').

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

In het overzicht met de talen zien we - in ons geval - alleen de Engelse taal staan.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Stap 2: Extra taal installeren

We gaan eerst de Nederlandse taal installeren.
Klik op de button 'Install Language' ('Installeer taal').

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Er verschijnt nu een lijst met beschikbare talen. Kijk of 'Dutch' ertussen staat, gebruik anders het zoekvensters om 'Dutch' op te zoeken.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Als de taal 'Dutch' wordt weergegeven (of een andere taal die je zou willen installeren) klik dan op de button 'Install' ('Installeren').

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Na installatie van de geselecteerde taal wordt een melding getoond.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Als je nu terugkeert naar het overzicht met geïnstalleerde talen via de menubalk 'Extensions > Language(s)' dan zie je nu de Nederlandse taal er ook bij staan.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Stap 3: Taal instellen (optioneel)

Dit is een mooi moment om de taal van de beheeromgeving en de website om te zetten naar het Nederlands, mocht je dat prettiger vinden. Klik zowel bij het onderdeel 'Installed - Site' als bij 'Installed - Administrator' op de 'ster' in de kolom 'Default'. Nadat je dat gedaan hebt zal de beheeromgeving in het Nederlands worden getoond.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

We blijven nog even bij het onderdeel talen en gaan nu de zojuist geïnstalleerde taal 'zichtbaar' maken voor Joomla. Ga naar het onderdeel 'Inhoud'.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

In de nieuwere versies van Joomla (vanaf 3.8.7) is de regel zoals in onderstaande schermafdruk al aangemaakt en hoef je deze alleen nog maar te publiceren. Voor eerdere versies van Joomla zul je deze regel moeten aanmaken via de button 'Nieuw'. Klik op de button 'Nieuw' en neem de instellingen over zoals in de schermafdruk hierna weergegeven. Pas eventueel de velden aan i.v.m. de door jou gekozen taal. Bewaar de gegevens via de button 'Opslaan > sluiten'.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Het resultaat is dat je nu meerdere talen in Joomla! geïnstalleerd en geactiveerd hebt.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Stap 4: Plugins activeren

Nu de gewenste talen zijn geïnstalleerd moet je een aantal plugins activeren.
Ga via de menubalk naar 'Extensies > Plugins' en zoek op het woord 'taal'. Er verschijnen dan 2 plugins. Deze staan standaard op uitgeschakeld, maar je kunt ze nu allebei inschakelen.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Categorieën aanmaken

Ga nu via de menubalk naar 'Inhoud > Categorieën' en maak daar voor iedere taal een categorie aan.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

In ons voorbeeld maken we 2 categorieën aan, voor iedere taal een categorie:

  • English (en-GB)
  • Nederlands (nl-NL)


Let erop dat je per categorie ook direct de juiste taal instelt!

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Het resultaat ziet er dan zo uit. In de kolom 'Taal' kun je controleren of de categorie aan de juiste taal gekoppeld is.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Stap 6: Artikelen aanmaken

Ga nu via de menubalk naar 'Inhoud > Artikelen' en maak daar voor iedere taal een artikel aan. Voor beide talen kan een artikel 'Home' gemaakt worden. Let er ook hier op om het artikel aan de juiste categorie en de juiste taal te koppelen.

Het resultaat ziet er dan zo uit. In de kolommen 'Titel' en 'Taal' kun je controleren of de artikelen aan de juiste categorie en taal gekoppeld zijn.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Stap 7: Menu's aanmaken

Nu we de basisinrichting al aardig op orde hebben kunnen menu's voor iedere taal aangemaakt worden.
Ga via de menubalk naar 'Menu's > Beheren'. In onze situatie zijn er slechts 2 menu's zichtbaar, we werken immers met een schone Joomla!-installatie.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Maak nu eerst voor de gewenste talen een menu-item aan, dus voor iedere taal een eigen menu-item. In onze situatie worden er dan 2 menu-items aangemaakt:

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

  • Main menu (en-GB)
  • Main menu (nl-NL)


Het resultaat ziet er dan zo uit:

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Stap 8: Artikelen aan menu koppelen

Nu de hoofdmenu-structuur is opgezet kunnen er menu-items aan de menu's worden toegevoegd. Aan die menu-items gaan we straks artikelen koppelen.
Klik eerst het menu aan waarvoor je een menu-item gaat toevoegen. Klik dan op de button 'Nieuw' om een nieuw menu-item aan te maken.

Hier kun je de instellingen overnemen zoals in onderstaande schermafdruk. Let er goed op om het juiste artikel in de juiste taal te koppelen, dit doe je bij de opties aan de rechterzijde.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Het resultaat ziet er dan zo uit, je hebt een menu-item voor een taal gemaakt met daaraan een artikel gekoppeld.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Nu moet je het artikel voor de homepage nog als standaardartikel instellen voor Joomla!.
Klik in de kolom 'Startpagina' op de ster, waarna deze zal veranderen in een vlag van de taal. Herhaal deze handeling voor alle talen.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Het resultaat hiervan is dat in het menu nu de verschillende talen mét vlaggetje worden getoond.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Stap 9: Modules aanmaken

Wat nu nog rest is het aanmaken van modules, de menu's hieraan te koppelen en weer te geven bij de juiste taal.
Ga via de menubalk naar 'Extensies > Modules'. Omdat wij werken met een schone Joomla!-installatie hebben wij slechts enkele modules actief staan.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Klik op de button 'Nieuw' om een nieuwe module te maken. Er verschijnt dan een lijst met alle mogelijk te installeren moduletypes, kies voor de optie 'Menu'. Daarna wordt een scherm getoond waarin de opties voor de module ingesteld kunnen worden.

Let er op om steeds de juiste taalopties te kiezen.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Nu moet de module nog aan de juiste pagina gekoppeld worden.
Ga naar de tab 'menu-toewijzing' en koppel de module aan de juiste taal én het juiste menu. Doe dit voor alle in te stellen talen.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Stap 10: Taalkeuze-selectie toevoegen

Tot slot moet nog de taalkeuze-selectie worden toegevoegd aan de website. Via de taalkeuze-selectie kunnen bezoekers kiezen in welke taal ze je website willen bezoeken.
Maak een nieuwe module aan en kies voor de optie 'Taalselectie' uit de lijst met mogelijke modules. De instellingen kunnen overgenomen zoals hieronder aangegeven. Omdat wij werken met de template Protostar kiezen we 'position-7' als positie voor de module. In jouw template kan dat best een andere positie zijn.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Resultaat: een meertalige website

Het resultaat van deze handelingen is een meertalige website, met per taal een eigen menu. Aan de rechterkant wordt de taalkeuze-selectie getoond (de vlaggetjes) en bovenin de pagina verschijnt het taalafhankelijke menu.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Associaties

Tot slot kun je nog associaties tussen de menu's van de talen aanbrengen en tussen de artikelen van de talen.

Ga naar het menu-item van beide talen en kies voor de tab 'Associaties'.

CrosslineMedia Tutorial Website meertalig maken

Associaties zorgen ervoor dat als een bezoeker van taal wisselt tijdens het lezen van een bepaald artikel hetzelfde artikel wordt getoond, maar dan in de geselecteerde taal.

          

© 2010-2021 / CrosslineMedia.nl, Joomla!, WordPress, Websites, Webshops, Hosting, Support, SEO, 360. CrosslineMedia and this site is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. Any products and services provided through this site are not supported or warrantied by The Joomla! Project or Open Source Matters, Inc. Use of the Joomla!® name, symbol, logo and related trademarks is permitted under a limited license granted by Open Source Matters, Inc.